Eiendomsrett

Adius Advokater spesialiserer seg i eiendomsrett, fra boligkjøp og salg til naborett og husleierett, og tilbyr omfattende juridisk bistand.

I dag beskrives eiendomsretten som en sum av rettigheter og plikter knyttet til det å eie noe. Begrepet eiendomsrett er ikke definert i loven, men det er den viktigste formueretten og er vernet gjennom Grunnloven. Når vi snakker om eiendomsrett og fast eiendom kan vi si at eiendomsrett er retten til å eie og å ha rådighet over eiendommen sin. Eiendomsretten har både positive og negative beføyelser da du som eier kan utnytte eiendommen din, men du kan også nekte andre å bruke din eiendom uten samtykke.

Ulike problemstillinger

Det går et politisk skille i eiendomsretten der man skiller mellom privat og kollektiv eiendomsrett. Dette handler om hvem som har eiendomsrett over produksjonsmidler. Fast eiendom omfavner en rekke forskjellige problemstillinger:

Reklamasjon – kjøp og salg av eiendom

Kjøp og salg av boliger i Norge reguleres av avhendingsloven. Loven styrer hvilke rettigheter og forpliktelser selger og kjøper har i forbindelse med boligkjøp og salg. Dersom man har kjøpt en eiendom, men oppdager mangler eller feil som selger ikke har opplyst om kan man reklamere til selger. Det er svært viktig at dette skjer innen rimelig tid, som regel innen 2 til 3 måneder, ellers er krav til selger tapt. Adius Advokater anbefaler å reklamere skriftlig, og kan blant annet hjelpe deg med innholdet i et reklamasjonsbrev.

Eiendomsmegling – kjøp og salg av eiendom

Der eiendomsretten gir deg som eier rett til å bruke egen eiendom, gir den deg også rett til å selge samme eiendom. Bolig- og eiendomssalg er en omfattende prosess. Uansett om du vil selge selv eller bruke en megler sier avhendingsloven at selger står ansvarlig for boligsalgsprosessen, og det er selger som må passe på at all informasjon er korrekt. Adius Advokater kan støtte deg med kompetente veiledere innenfor boligsalg, og vi kan gi deg råd om når det lønner seg å selge, verdivurdering, tilstandsrapport og alt som skal til for å gjøre boligen din klar for salg.

Naborett – regler, normer og konflikter

Der eiendomsretten gir deg som eier rett til å bruke egen eiendom, gir den deg også rett til å selge samme eiendom. Bolig- og eiendomssalg er en omfattende prosess. Uansett om du vil selge selv eller bruke en megler sier avhendingsloven at selger står ansvarlig for boligsalgsprosessen, og det er selger som må passe på at all informasjon er korrekt. Adius Advokater kan støtte deg med kompetente veiledere innenfor boligsalg, og vi kan gi deg råd om når det lønner seg å selge, verdivurdering, tilstandsrapport og alt som skal til for å gjøre boligen din klar for salg.

Husleierett for utleier og leietaker

Det er mye å tenke på hvis man skal leie ut eller leie en bolig. Man må være informert om og overholde både sine egne og den andres rettigheter, slik at husleieavtalen sikrer begge parter. Adius Advokater kan hjelpe deg med å bli kjent med egne rettigheter og forpliktelser, utarbeidelse av husleieavtale og brudd på husleieavtale.

Bygge- og entrepriserett – et avansert rettsforhold

Rettsforholdet mellom entreprenør og byggherre ved utførelse av bygg- og anleggsoppdrag kalles for bygge- og entrepriserett. Dette er et omfattende juridisk område med mange regler og prosedyrer, og det er ofte mange kontraktører involvert. Adius Advokater kan bistå med juridiske tjenester som kontrakter, forsikring, og oppgjør.

Privat og kollektiv eiendomsrett

Adius Advokater kan veilede og bistå i saker som omhandler alle typer eiendomsrett. Å eie fast eiendom gir eier rådighet over et formuesgode som kan innkreves ved i en konkurssak. Les mer om dette under våre sider om konkurs. Ta også gjerne kontakt med oss for råd og veiledning.
Adius Advokater ANS
3.8
Based on 12 reviews
powered by Google
Amir hosseyniAmir hosseyni
18:36 20 Jan 24
Jeg har hatt mine runder med rettsaker og advokater og har brukt flere av di mest profilerte å "beste" advokatene som finnes i byen.En ting som er felles for dem er at det ikke finnes en eneste en som kan få deg helt fri fra alt og alle saker du har pådratt deg dersom du faktisk er skyldig!.Min opplevelse av Stian Kristensen som advokat er meget god.Jeg opplevde han som profesjonell gjennom hele prosessen fra a til å.Under prosedyren I retten var han helt rå og vi fikk på en eller annen måte til en løsning som var langt mer en god.Jeg anbefaler han på det sterkeste.Samtidig så vill jeg også anbefale å holde seg vekke fra rettsaker og advokater om du har mulighet til det. ")
ArildArild
13:29 29 Nov 23
Beste Advokater i Stavanger.
Pål VegusdalPål Vegusdal
18:23 26 Apr 22
Fantastisk hjelp og få av denne gjengen.. Kan anbefales på det sterkeste 👍👍
js_loader