Lena Nessen Øvstebø

Advokat

Advokat Lena Nessen Øvstebø har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2012). Videre har hun grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen (2007). Nessen Øvstebø har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt, med hovedvekt på selskapsrett og arbeidsrett.

Nessen Øvstebø har vært ansatt i Adius advokater siden 2015, og har i dag allsidig erfaring innenfor flere rettsområder med hovedvekt på barne- og familierett, arv- skifte, og arbeidsrett. Hun har også erfaring som bistandsadvokat, og med saker etter lov om psykisk helsevern. Øvstebø har bred prosedyreerfaring fra Fylkesnemnda, og fra domstolene.