Adius Advokater

Adius Advokater - det koster ikke noe å spørre

Gratulerer til våre dyktige kollegaer Stian Bråstein og Stian Kristensen med frifinnende dom fra Gulating lagmannsrett i anledning Birgitte Tengs saken!!

Følg Adius Advokater på Facebook