Adius Advokater

Gode intensjoner er ikke alltid nok. Det er klokt å skrive avtaler på en slik måte at de juridisk holder mål i en konfliktsituasjon. Det er også klokt å søke råd dersom du lurer på hva som er riktig eller trenger veiledning.

Klar tale

Hos Adius Advokater er vår tilnærming preget av åpenhet og klarhet. Vi forstår betydningen av ærlige svar og gir våre klienter en klar forståelse av hva deres saker krever i form av juridisk bistand. Vår erfaring hjelper oss å vurdere saken raskt, og når du velger å gi oss oppdraget, gir vi deg en detaljert oversikt over de forventede kostnadene, slik at du har full innsikt i din økonomiske forpliktelse.

Det koster ikke noe å spørre

Vi er dedikerte til å betjene privatpersoner og små til mellomstore bedrifter, og ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for deg å nå ut til oss. Det er ingen kostnader forbundet med å kontakte vårt kontor for en første samtale eller for å få generell veiledning. Vi tror på å bygge relasjoner basert på tillit og transparens, og for alle oppdrag vi påtar oss, vil du motta en grundig oppdragsbekreftelse som beskriver våre tjenestebetingelser i detalj.

Er det noen sak?

Vår erfaring viser at tidlig juridisk rådgivning kan forhindre mange fremtidige konflikter og kostnader. Ved å involvere oss i en tidlig fase, kan vi ofte avverge utfordringer før de eskalerer. Derfor oppfordrer vi deg til å kontakte oss for en uforpliktende samtale hvis du står overfor en juridisk problemstilling. Vi kan hjelpe deg med å vurdere om det er nødvendig å involvere en advokat, og tilby veiledning om hvordan du best kan gå frem i din situasjon.

Aktuelt

Frifunnet for drapet på Birgitte Tengs

God forvaltningsskikk – Saksbehandling og skjønn