Stian Kristensen

Advokat & Partner

Advokat Stian Kristensen har Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen med spesialfag innen politi- og påtalerett.

Kristensen har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og advokat i Kristiansand. Han ble ansatt som advokat ved Adius advokater den 1. mars 2007.

Kristensen har tidligere arbeidserfaring fra eiendomsmeglingsvirksomhet og som jurist i offentlig forvaltning, og fra de fleste saksfelt som berører privatpersoner og mindre bedrifter. Han har omfattende erfaring med prosedyre for domstolene.