Einar S. Ramsland

Advokat & Partner

Advokat Einar S. Ramsland har Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen. Han har videre en ingeniørutdanning i kybernetikk fra Høgskolen i Stavanger.

Ramsland har arbeidet som advokat i Oslo og Stavanger i over 20 år.

Advokat Ramsland arbeider innenfor et allsidig saksfelt og har erfaring innenfor de fleste rettsområder som berører foretak, selvstendig næringsdrivende og privatpersoner.

Han har særlig erfaring innenfor kontrakt- og entrepriserett fra byggebransjen og oljeservicesndustrien, alle typer rettslige problemstillinger som gjelder fast eiendom samt skiftesaker.

Han har god erfaring fra konflikthåndtering og prosess for domstolene.