Rettsområder

Gode intensjoner er ikke alltid nok. Det er klokt å skrive avtaler på en slik måte at de juridisk holder mål i en konfliktsituasjon. Det er også klokt å søke råd dersom du lurer på hva som er riktig eller trenger veiledning.

Samlivsbrudd

Adius Advokater tilbyr hjelp til økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, fokusert på rettferdig fordeling og løsning av konflikter.

Skifteattest og skifte av dødsbo

Adius Advokater bistår med skifteattest og arveoppgjør, og gir veiledning for arvingers rettigheter og plikter etter et dødsfall.

Bedriftsrådgivning

Adius Advokater tilbyr bedriftsrådgivning for å forebygge arbeidskonflikter, med fokus på tidlig juridisk bistand og konflikthåndtering.

Barnevern og omsorgsovertagelse

Adius Advokater tilbyr juridisk støtte i barnevernssaker, med fokus på veiledning, omsorgssaker og hjelp i møte med barnevernet.

Barn og samværsrett

Adius Advokater tilbyr veiledning og bistand i saker om barnets bosted og samværsrett, med fokus på juridiske og følelsesmessige aspekter.

Samboeravtaler og ektepakter

Adius Advokater gir rådgivning i utforming av ektepakter og samboeravtaler, sikrer rettigheter i ekteskap og samboerskap.

Kontraktsrett

Adius Advokater tilbyr rådgivning i kontraktsrett, med fokus på avtaleinngåelse, avtales gyldighet og gjennomføring.

Eiendomsrett

Adius Advokater spesialiserer seg i eiendomsrett, fra boligkjøp og salg til naborett og husleierett, og tilbyr omfattende juridisk bistand.

Bygge- og entrepriserett

Adius Advokater spesialiserer seg i entrepriserett, tilbyr veiledning i kontrakter og tvisteløsning for byggherrer og entreprenører.

Erstatningsrett

Adius Advokater tilbyr ekspertise i erstatningsrett, spesialisert på personskadeerstatning og vurdering av ansvarsgrunnlag og skade.

Forvaltningsrett

Adius Advokater tilbyr juridisk veiledning i forvaltningsrett, inkludert saksbehandling og klientrettigheter, for effektiv virksomhetsforvaltning.

Insolvens og konkurs

Adius Advokater bistår med løsninger i konkurs, frivillig gjeldsordning og tvangsakkord for næringsdrivende og private.

Husleierett

Adius Advokater tilbyr juridisk bistand i husleierett for både utleiere og leietakere, med fokus på avtaler og tvisteløsning.

Naborett

Adius Advokater tilbyr ekspertise i naborett, håndtering av konflikter og juridisk bistand i grensetvister og nabolovsaker.

Arv og arveoppgjør

Adius Advokater tilbyr ekspertise i arveoppgjør og veiledning i henhold til den nye arveloven av 2021.

Forbrukerrett

Beskytt dine forbrukerrettigheter med Adius Advokater – eksperter i kjøp, salg og tvisteløsning.

Arbeidsrett

Arbeidsrett er en fellesbetegnelse på arbeidslivets regelverk. Reglene har i praksis svært stor betydning i det daglige arbeidsliv, og ikke minst i hverdagen til arbeidstakere.

Strafferett

Adius Advokater tilbyr ekspertise i strafferett, bistand til fornærmede, tidlig rådgivning, og advokattjenester dekket av staten.