Priser og vilkår

Forsikringsdekning og fri rettshjelp

Vi har forståelse for at mange er engstelige for kostnadene i forbindelse med advokatbruk. Derfor har vi satt oss inn i de ulike ordningene som finnes.

Forsikringsdekning

I mange saker vil for eksempel villa- og innboforsikring dekke juridisk bistand. Organisasjoner, lag, foreninger har også ofte også slike goder innbakt i medlemsfordelene.

Fri rettshjelp

Det offentlige dekker i noen tilfeller dine saksomkostninger i juridiske spørsmål. Ordningen har inntekts- og formuesgrenser som vilkår for dekning av utgifter. Mer utfyllende informasjon om ordningen kan du også få hos Fylkesmannen eller på frirettshjelp.no.

Spør oss!

Vi vil gjerne være behjelpelige med å avklare hvorvidt du kan få dine utgiftet helt eller delvis dekket før oppdraget påbegynnes.

Oppdragsinformasjon og prisvilkår

I kraft av vår advokatgjerning er vi opptatt av å ivareta dine interesser på best mulig måte. Derfor har vi laget rutiner som sikrer kvaliteten på vårt arbeid. Disse gjør det enklere for deg å vite hva du kan forvente av oss, og hva vi forventer av deg. Våre arbeidsmetoder er selvfølgelig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Trygghet

For ordens skyld vil vi understreke at alle som jobber på vårt kontor er underlagt taushetsplikt. Vi setter vår ære i å utføre arbeidet på en slik måte at våre klienter for best mulig resultat for pengene. Vi er kjent for ryddige, skriftlige avtaler og alle fakturaer er spesifisert med hensyn til timer og hvem som har gjort hva.