linker

LINKER

Internett er en fantastisk kilde. Utfordringen ligger i å finne frem til kvalitetssikret informasjon. Her har vi listet opp en rekke nyttige linker:

 • www.jus.no – Det er Advokatforeningen, Norges Juristforbund og Juristenes  utdanningssenter som står bak dette oppslagsstedet.
 • www.lovdata.no – Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter, samt nyere domstolsavgjørelser
 • www.frirettshjelp.no – Fakta og informasjon om fri rettshjelp
 • www.dep.no – Snarvei til alle departementene via regjeringen sin portal.
 • www.brreg.no – Snarvei til Brønnøysundregistrene
 • www.domstol.no – Norges domstoler på internett. Her finner du informasjon om domstolene og deres arbeid, samt linker til de ulike domstolenes egne nettsider.
 • www.signform.no – Leter du etter skjemaer eller blanketter? Noen blanketter er gratis. Andre trenger du et abonnement for å laste ned.
 • www.konkursradet.no – Her finner du definisjoner og relevant informasjon om konkurs og konkursbehandling
 • www.jur.uib.no – Hjemmesiden til Universitetet i Bergen, juridisk fakultet
 • www.jus.uio.no – Hjemmesiden til Universitetet i Oslo, juridisk fakultet
 • www.statkart.no – Her finner du informasjon fra Statens kartverk, blant annet informasjon vedrørende tinglysing av i fast eiendom.