Naborett

Adius Advokater tilbyr ekspertise i naborett, håndtering av konflikter og juridisk bistand i grensetvister og nabolovsaker.
Med naborett menes tradisjonelt de rettsregler som er utformet med sikte på forholdet mellom naboer – hvor grensen går, hva man kan gjøre på egen eiendom og hva man må finne seg i at naboen gjør på sin. Med andre ord – som nabo må bruk og forvaltning av egen eiendom gjøres med hensyn til naboene. Naborettslige forhold er regulert i en rekke lover, men det er særlig naboloven og grannelova som naturlig kan betraktes som naborettslige. I tillegg finnes et omfattende offentligrettslig regelverk med konsekvenser for forholdet mellom naboer. Særlig gjelder dette plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Utgangspunktet

Det generelle utgangspunkt er at enhver skal kunne utnytte egen eiendom slik man ønsker. Utgangspunktet har imidlertid klare begrensninger dersom utnyttelsen av eiendommen er til plage eller sjenanse for øvrige naboer. Dersom tålegrensen overskrides vil det blant annet kunne være aktuelt å kreve retting, vederlag eller erstatning. Adius Advokater har god kompetanse innenfor naborett og kan være behjelpelige i juridiske krav.

De vanligste naborettslige tvistene

Den generelle tålegrensen i naboloven bestemmer grensen for hva man som nabo må finne seg i. Vanlige problemstillinger i nabokonflikter er lyd, lukt, innsyn, støy, solforhold og gjerder. Naboloven §2 sier «at tålegrensen overskrides i de tilfeller hvor et tiltak påfører eiendommen skade eller ulempe, herunder fare, som er urimelig eller unødvendig».

Eiendomsrett og naborett

Adius Advokater gir oppdragsgivere juridisk bistand i forbindelse med mange ulike naborettslige problemstillinger. Har du spørsmål? Vi har lang erfaring og bredt kunnskapsgrunnlag i saker om naborett.

Ofte stilte spørsmål

Svært få ønsker å komme i konflikt med en nabo og er tvisten først der kan erstatningskravene bli høye. Dersom du kontakter Adius Advokater for å sette i gang prosessen tidlig, kan vi hjelpe deg og din nabo med å komme til enighet. På den måten unngår dere begge unødvendige kostnader og skade på egen eller andres eiendom.

Det er en egen paragraf som omhandler trær. Trær som er nærmere naboens hus, hage eller dyrket jord enn 1/3 av trehøyden er i strid med nabolovens bestemmelser. Felling av trær på egen eiendom av hensyn til naboene kan derfor bli aktuelt om trærne er til skade eller ulempe for naboen. Dersom treet påvirker solforhold vil den som vil ha treet fjernet sin interesse veies opp mot naboens interesse ved å ha treet stående. Ta kontakt for vurdering av din sak.

Retten til bruk og forvaltning av egen eiendom henger tett sammen med naboretten. Naboretten begrenser rettigheten til bruk av egen eiendom, så det kan være hensiktsmessig å være kjent med dine rettigheter som eier og forvalter av eiendom. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hva som er dine (og naboens) rettigheter før du bestemmer deg for neste skritt i prosessen. dokumentasjon, saklighetsvurderinger og form til dokumenter. Det er Adius Advokater sin erfaring at det ofte gjøres unødvendige feil fra arbeidsgiversiden. Dette kan fort koste arbeidsgiver dyrt. Især ved oppsigelse/avskjed vil dårlig saksbehandling regelmessig medføre erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Adius Advokater ANS
3.8
Based on 12 reviews
powered by Google
Amir hosseyniAmir hosseyni
18:36 20 Jan 24
Jeg har hatt mine runder med rettsaker og advokater og har brukt flere av di mest profilerte å "beste" advokatene som finnes i byen.En ting som er felles for dem er at det ikke finnes en eneste en som kan få deg helt fri fra alt og alle saker du har pådratt deg dersom du faktisk er skyldig!.Min opplevelse av Stian Kristensen som advokat er meget god.Jeg opplevde han som profesjonell gjennom hele prosessen fra a til å.Under prosedyren I retten var han helt rå og vi fikk på en eller annen måte til en løsning som var langt mer en god.Jeg anbefaler han på det sterkeste.Samtidig så vill jeg også anbefale å holde seg vekke fra rettsaker og advokater om du har mulighet til det. ")
ArildArild
13:29 29 Nov 23
Beste Advokater i Stavanger.
Pål VegusdalPål Vegusdal
18:23 26 Apr 22
Fantastisk hjelp og få av denne gjengen.. Kan anbefales på det sterkeste 👍👍
js_loader