Husleierett

Adius Advokater tilbyr juridisk bistand i husleierett for både utleiere og leietakere, med fokus på avtaler og tvisteløsning.
Når vi snakker om husleierett, er det henholdsvis to parter: rettighetene til utleier og rettighetene til leietaker. Husleieloven av 26. mars 1999 regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger. Loven er preseptorisk ved boligleie, det vil si at det ikke kan avtales vilkår som stiller leietaker dårligere enn etter loven.

Ha papirene i orden før innflytting

Det anbefales alltid å inngå skriftlig leieavtale før innflytting. Begge parter vil som oftest være tjent med at de mest sentrale delene av leieforholdet nedtegnes i en avtale. Avtalen bør blant annet beskrive forhold som: depositum, husleiens størrelse og muligheter for regulering, fordeling av kostnader, vedlikehold, leieperiode, med mer. Det kan være en tidsbestemt avtale, eller den kan være uten en spesifikk lengde, men med en spesifisert oppsigelsestid.

Årsaker til opphør av leieavtale

Oppsigelse av en leieavtale kan utføres både av utleier og leietaker. Noen ganger opphører en kontrakt helt uproblematisk ved at den er tidsbestemt. Andre ganger kan en av partene bli gitt varsel om oppsigelse. En leietaker har mulighet til muntlig og skriftlig oppsigelse – utleier må gi skriftlig. Det kan oppstå uenigheter, for eksempel dersom leietaker ikke betaler husleie i tide, har husleierestanse eller dersom det er støy og bråk. Utleier og leietaker kan med fordel forsøke å løse konflikter seg imellom. Dette lar seg ikke alltid gjøre.

Opphør av husleieavtale

Ved oppfør av leieforholdet gjelder strenge krav til oppsigelsens form og begrunnelse. Leietaker er normalt undergitt betydelig beskyttelse til gunst for leietaker, og det er særlige prosessuelle regler for tvister knyttet til oppsigelser/heving av husleieavtaler. Formfeil eller uriktig begrunnelse for oppsigelse vil ofte medføre at oppsigelsen blir underkjent. Formkravene til oppsigelsen er derfor strenge. Dersom utleier har saklig grunn, kan en imidlertid kreve oppsigelse innen rimelig tid. Utleier og leietaker vil kunne få nyttig rådgivning og bistand av en advokat i forbindelse med opphør av husleieforhold.

Bistand fra advokat i husleietvister

Adius Advokater tilbyr bistand til utleier og leietaker i forbindelse med inngåelse av leieavtale, under leieperioden eller ved opphør av leieforhold. Vi bistår blant annet med innkreving av erstatning, informering om rettigheter og plikter, rådgivning om utleie så vel som hva kan utleier kreve. Saker vedrørende opphør av husleieforhold tilhører de prioriterte områder under ordningen for fri rettshjelp. Er du usikker på om spørsmålet ditt egentlig er en sak for advokat?
Adius Advokater ANS
3.8
Based on 12 reviews
powered by Google
Amir hosseyniAmir hosseyni
18:36 20 Jan 24
Jeg har hatt mine runder med rettsaker og advokater og har brukt flere av di mest profilerte å "beste" advokatene som finnes i byen.En ting som er felles for dem er at det ikke finnes en eneste en som kan få deg helt fri fra alt og alle saker du har pådratt deg dersom du faktisk er skyldig!.Min opplevelse av Stian Kristensen som advokat er meget god.Jeg opplevde han som profesjonell gjennom hele prosessen fra a til å.Under prosedyren I retten var han helt rå og vi fikk på en eller annen måte til en løsning som var langt mer en god.Jeg anbefaler han på det sterkeste.Samtidig så vill jeg også anbefale å holde seg vekke fra rettsaker og advokater om du har mulighet til det. ")
ArildArild
13:29 29 Nov 23
Beste Advokater i Stavanger.
Pål VegusdalPål Vegusdal
18:23 26 Apr 22
Fantastisk hjelp og få av denne gjengen.. Kan anbefales på det sterkeste 👍👍
js_loader