Strafferett

Adius Advokater tilbyr ekspertise i strafferett, bistand til fornærmede, tidlig rådgivning, og advokattjenester dekket av staten.
Hos oss finner du et team av advokater spesialiserte i strafferett, dedikert til å gi deg omfattende juridisk bistand i alle faser av straffesaken. Våre erfarne forsvarere står sammen med deg gjennom utfordrende møter med politi og rettsvesen, og sikrer dine rettigheter i både mindre og profilerte straffesaker.

Tidlig intervensjon og rådgivning

Vi forstår betydningen av tidlig intervensjon i straffesaker. Dersom du er anmeldt for et straffbart forhold, er det kritisk å søke juridisk hjelp umiddelbart. Våre advokater har inngående erfaring med de tidlige fasene av etterforskningen, noe som ofte er avgjørende for utfallet av saken. Vi veileder deg gjennom avgjørelser som å forklare deg for politiet og strategiske valg i etterforskningen.

Fritt forsvarervalg og kostnadsdekning

I Norge har du fritt forsvarervalg. Dette betyr at du kan velge en advokat fra Adius Advokater til å representere deg i en straffesak. I mange tilfeller vil domstolene dekke advokatutgiftene, både under etterforskning og i rettslig behandling av saken. Kontakt oss for å finne ut om du kvalifiserer for offentlig finansiert rettshjelp.

Bistandsadvokat for fornærmede og etterlatte

Er du et offer for en strafferettslig handling? Våre bistandsadvokater er her for å ivareta dine interesser og rettigheter. Vi tilbyr gratis bistand i alvorlige voldssaker og støtter deg gjennom hele rettsprosessen. Våre advokater spiller en aktiv rolle i saksforberedelse og i retten, og sørger for at din stemme blir hørt.

Kontakt oss for juridisk ekspertise

Har du spørsmål om din rett til en bistandsadvokat, eller trenger du juridisk bistand i en straffesak? Ta kontakt med Adius Advokater i dag for en uforpliktende samtale. Vårt team av eksperter er klare til å hjelpe deg gjennom hvert trinn av prosessen.

Ofte stilte spørsmål

Som bistandsadvokat skal man bistå med informasjon, råd og veiledning i forkant av anmeldelse, ved inngivelse av anmeldelse, i etterforskningsfasen av en straffesak og eventuelt ved iretteføring av denne. Samtidig vil bistandsadvokaten bistå med utarbeidelse og krav om erstatning. Skal du kreve erstatning vil en bistandsadvokat være viktig. Fornærmedes interesser skal alltid være første prioritet, før, etter og under rettssaken. Er fornærmede under 18 år, vil verge ivareta barnets rettigheter.
Adius Advokater har bred erfaring med bistand til ofre for vold og overgrep. Våre advokater har blant annet bidratt med foredrag i tilknytning til opprettelse av voldtektsmottak flere steder i landet. Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser, men kan også være en viktig støttespiller i det som kan oppleves som svært krevende livshendelser. Ta kontakt med oss for en samtale og mer informasjon, så sikrer du deg en som ivaretar interessene dine på et tidlig stadium i prosessen.

I spesiell strafferett behandler vi det enkelte straffebudet, for eksempel reglene om tyveri eller drap. For at en person kan straffes i spesiell strafferett må alle vilkårene i den alminnelige strafferetten være oppfylt. Generelle vilkår for at en person kan straffes.

I den alminnelige strafferetten behandles regler som er felles for alle straffebud, slik som bestemmelser om skyld, straffrihetsgrunner, tilregnelighet, forsøk, medvirkning, påtaleregler, foreldelse, regler om straffutmåling med mer.

Adius Advokater ANS
3.8
Based on 12 reviews
powered by Google
Amir hosseyniAmir hosseyni
18:36 20 Jan 24
Jeg har hatt mine runder med rettsaker og advokater og har brukt flere av di mest profilerte å "beste" advokatene som finnes i byen.En ting som er felles for dem er at det ikke finnes en eneste en som kan få deg helt fri fra alt og alle saker du har pådratt deg dersom du faktisk er skyldig!.Min opplevelse av Stian Kristensen som advokat er meget god.Jeg opplevde han som profesjonell gjennom hele prosessen fra a til å.Under prosedyren I retten var han helt rå og vi fikk på en eller annen måte til en løsning som var langt mer en god.Jeg anbefaler han på det sterkeste.Samtidig så vill jeg også anbefale å holde seg vekke fra rettsaker og advokater om du har mulighet til det. ")
ArildArild
13:29 29 Nov 23
Beste Advokater i Stavanger.
Pål VegusdalPål Vegusdal
18:23 26 Apr 22
Fantastisk hjelp og få av denne gjengen.. Kan anbefales på det sterkeste 👍👍
js_loader