Skifteattest og skifte av dødsbo

Adius Advokater bistår med skifteattest og arveoppgjør, og gir veiledning for arvingers rettigheter og plikter etter et dødsfall.
Vi har spesialiserer oss på skifte av dødsbo og håndtering av skifteattester. Vi forstår kompleksiteten og de følelsesmessige utfordringene som oppstår ved et dødsfall, og er dedikert til å veilede arvinger gjennom denne vanskelige prosessen. Vårt team av erfarne advokater tilbyr profesjonell rådgivning for å sikre at alle juridiske krav blir møtt, samtidig som vi hjelper deg med å navigere i rettighetene og pliktene som følger med arveoppgjøret.

Skifteattest – Nøkkeldokumentet etter et dødsfall

Når en person går bort, står arvingene overfor viktige beslutninger angående avdødes formue og gjeld. Her spiller skifteattesten en sentral rolle. Adius Advokater tilbyr essensiell hjelp i prosessen med å skaffe en skifteattest, et dokument som bekrefter dødsfallet og identifiserer lovlige arvinger. Skifteattesten gir arvingene tilgang til avdødes bankkontoer, eiendom, og annen formue, og lar dem håndtere nødvendige dokumenter og oppgaver etter dødsfallet.

For å få en skifteattest, må arvingene sende en skifteerklæring til rettsinstansen i den avdødes bostedskrets. Prosessen krever originalsignaturer og kan ikke digitaliseres fullt ut. Adius Advokaters eksperter kan veilede deg gjennom denne prosedyren, sikre at alle nødvendige dokumenter er korrekt utfylt og innsendt, og bistå med å forstå rettighetene og pliktene som følger med attesten.

Skifte av dødsbo – Håndtering og fordeling

Ved skifte av dødsbo står arvingene overfor oppgaven med å fordele eller selge avdødes eiendeler, samt å gjøre opp gjeld og forpliktelser. Adius Advokater har bred erfaring i å veilede arvinger gjennom dette ofte komplekse og følelsesmessige feltet. Hvis det er flere arvinger involvert, kan det oppstå uenigheter om fordelingen av boet. Her kan våre advokater spille en viktig rolle ved å mekle mellom parter og finne en løsning som er i tråd med arveloven og/eller testament. For familier som ønsker en mer effektiv og privat håndtering av arveoppgjøret, tilbyr Adius Advokater skreddersydd rådgivning og støtte. Dette inkluderer vurdering av om et uskiftet bo er en passende løsning, spesielt i tilfeller hvor gjenlevende ektefelle eller samboer er den eneste arvingen.

Din partner i arveoppgjøret

Hos Adius Advokater forstår vi viktigheten av å håndtere skifte av dødsbo på en respektfull, effektiv og juridisk korrekt måte. Vårt team er her for å bistå deg gjennom hele prosessen, fra å skaffe skifteattest til det endelige arveoppgjøret. Vi er kjent for å gi ærlige og klare råd basert på vår omfattende erfaring.

Kontakt Adius Advokater i dag for en uforpliktende samtale om dine behov og spørsmål knyttet til skifteattest og skifte av dødsbo. Vi er her for å gjøre denne vanskelige tiden litt enklere for deg og dine.

Ofte stilte spørsmål

Det finnes flere forskjellige typer skifte; privat, offentlig og uskiftet bo. I tilfeller der det er snakk om stor privat gjeld kan det være aktuelt med et offentlig skifte. En skifteattest må foreligge dersom boet ikke skal forbli uskiftet hos gjenlevende ektefelle. Privat skifte vil som regel være et foretrukket alternativ når man skal omfordele boets midler, altså den avdødes formue. Etter å ha signert erklæring om privat skifte av dødsbo må arvingene ta stilling til eventuelt testament og selve arveoppgjøret. Ta godt vare på selve skifteattesten, og benytt heller bekreftede kopier dersom du trenger å levere skifteattesten til andre.
Dersom du velger privat skifte, kan det være praktisk og enkelt å overlate selve skiftet til en fagperson. Dette vil blant annet gjøre formalia i prosessen enklere da det kun er en person som står ansvarlig. Dersom forholdene ved arven er kompliserte, kan det være et godt alternativ å benytte en advokat. Det foretas ikke kontroll av skiftet, så om dette er ønskelig bør det gjennomgås av en advokat. Ved Adius Advokater har vi dyktige jurister med bred erfaring innen arverett og skifteattester, og kan hjelpe med å bidra til ryddighet og effektivitet.
Skifteattesten er det som må til for å starte prosessen med et arveoppgjør. I tilfeller der det kun er èn arving, går dødsboet inn i formuen til arvingen. Skulle det være to eller flere arvinger er det nødvendig med en nærmere kartlegging av avdøde sin gjeld og formue. Når et oppgjør av gjeld og eventuelle løpende forpliktelse må sorteres, kan oppgjøret drøye flere måneder eller opptil flere år.
Dødsboskifte foretas enten privat eller offentlig. Privat skifte innebærer at arvingene tar hånd om skiftet selv. Det skjer gjerne ved at en av arvingene får fullmakt av de andre til å ta seg av arbeidet med skiftet. Arvingene kan også engasjerer en advokat til å utføre arveoppgjøret, gjerne dersom ingen har kapasitet til å påta seg alt arbeidet, eller fordi de ønsker nøytral profesjonell hjelp. Adius Advokater har erfaring og bistår gjerne med erklæring om privat skifte av dødsbo.
Offentlig skifte er et alternativ til privat skifte, når noen andre må utføre skifte. Offentlig skifte er aktuelt dersom ingen vil ta over avdødes gjeld, eller hvis ikke arvingene klarer å bli enige om fordelingen av arven. Dessuten må det skiftes offentlig dersom en kreditor eller én av arvingene krever det, eller dersom avdøde har bestemt i sitt testament at boet skal skiftes offentlig. Offentlig skifte tar lenger tid og koster gjerne mer enn et privat skifte.
Når noen går bort, er det flere hensyn å ta. Mange er for eksempel usikre på hva som skjer med bankforholdet og regninger. Arvingene må blant annet ta kontakt med avdøde sin bank for å informere om dødsfall. Bankkontoen stenges for uttak, men er åpne for innbetalinger. For å få tilgang til kontoene må det foreligge fullmakt, samt at banken må ha mottatt skifteattesten. Avdødes kontoer sperres for uttak frem til dette. Når det kommer til eventuelle lån, vil disse belastes konto den første måneden etter dødsfallet.
Vi har forståelse for at mange er engstelige for kostnadene i forbindelse med advokatbruk. Derfor har vi satt oss inn i de ulike ordningene som finnes. Du kan lese mer om blant annet forsikringsdekning, fri rettshjelp og våre prisvilkår her. For ordens skyld vil vi understreke at alle som jobber på vårt kontor er underlagt taushetsplikt. Vi setter vår ære i å utføre arbeidet på en slik måte at våre klienter for best mulig resultat for pengene. Vi er kjent for ryddige, skriftlige avtaler og alle fakturaer er spesifisert med hensyn til timer og hvem som har gjort hva.