Kontraktsrett

Adius Advokater tilbyr rådgivning i kontraktsrett, med fokus på avtaleinngåelse, avtales gyldighet og gjennomføring.
Kontraktsrett er rettigheter og forpliktelser i en avtale. Avtalerett, eller kontraktsrett, omhandler i hovedsak de fellesregler som gjelder i alle rettsforhold som stiftes ved en avtale. I avtaleretten behandles blant annet reglene om hvordan avtaler blir til og om ugyldige avtaler. Kontraktsrett omhandler også regler rundt de forhold som foreligger, både før og under selve kontaktsslutningen. Kontraktsrett kan være generell og spesiell. Generell omhandler allmenne regler og plikter, mens spesiell kontraktsrett viser spesifikt til lov, rettspraksis eller kontakts- og bransjepraksis.

Innholdet i norsk avtalerett

Det er vanlig å behandle reglene om fullmakt innenfor avtaleretten. Norsk avtalerett er bygget på romerretten. Uttrykket force majeure, som betyr at det er en ekstraordinær hendelse kan hindre kontraktsforpliktelse, stammer fra romerretten. Norsk avtalerett er derfor veldig lik annen europeisk rett og nær identisk nordisk avtalerett. Med økt internasjonalisering er det en merkbar trend mot globalisering av avtaleretten. Norsk avtalerett bygger på noen grunnleggende prinsipper som vi blant annet finner i Kristian 5.s Norske Lov (NL) 5-1-1 og 5-1-2. Disse prinsippene er:
  • Avtaler skal holdes: De er rettslig bindende, og ved domstolenes hjelp kan parter kreve at kontrakter gjennomføres.
  • Formfrihet: Det er ingen krav til formen på en avtale, og muntlige avtaler er således i prinsippet like bindende som skriftlig. Bevismessig vil som regel alltid en skriftlig avtale stå sterkere.
  • Avtalefrihet: Enhver har i utgangspunktet frihet til å inngå eller unnlate å inngå avtaler. Avtalefriheten strekker seg også til at enhver har frihet til å bestemme avtalens innhold.

Lokal kunnskap i globalt perspektiv

Sentralt i kontraktsretten for regionen Stavanger og Rogaland, er avtaler som knytter seg til olje- og gassindustrien. Vår erfaring og vurdering er at særlig små og mellomstore bedrifter som opererer som leverandører i denne sektoren, har et særlig behov for juridisk rådgivning ved opprettelse av avtaler og gjennomføring av disse.

Adius Advokater bistår næringsdrivende og private med alle typer avtaleforhold, som opprettelse av nye og vurdering av allerede inngåtte avtaler, samt forhold av betydning for gjennomføring av slike. Vi er opptatt av å opplyse om rettigheter og plikter, slik at begge parter er godt informert før avtaleinngåelse. Ta kontakt for vurdering av din sak.

Adius Advokater ANS
3.8
Based on 12 reviews
powered by Google
Amir hosseyniAmir hosseyni
18:36 20 Jan 24
Jeg har hatt mine runder med rettsaker og advokater og har brukt flere av di mest profilerte å "beste" advokatene som finnes i byen.En ting som er felles for dem er at det ikke finnes en eneste en som kan få deg helt fri fra alt og alle saker du har pådratt deg dersom du faktisk er skyldig!.Min opplevelse av Stian Kristensen som advokat er meget god.Jeg opplevde han som profesjonell gjennom hele prosessen fra a til å.Under prosedyren I retten var han helt rå og vi fikk på en eller annen måte til en løsning som var langt mer en god.Jeg anbefaler han på det sterkeste.Samtidig så vill jeg også anbefale å holde seg vekke fra rettsaker og advokater om du har mulighet til det. ")
ArildArild
13:29 29 Nov 23
Beste Advokater i Stavanger.
Pål VegusdalPål Vegusdal
18:23 26 Apr 22
Fantastisk hjelp og få av denne gjengen.. Kan anbefales på det sterkeste 👍👍
js_loader