Insolvens og konkurs

Adius Advokater bistår med løsninger i konkurs, frivillig gjeldsordning og tvangsakkord for næringsdrivende og private.
Konkurs er et juridisk begrep som brukes om en situasjon der en person eller ett selskap ikke kan betale det de skylder. Ved en konkurs kan kreditoren etter loven bruke ulike virkemidler for å få til et gjeldsdekkende oppgjør. Virkemidlene som blir valgt kan ha svært ulik virkning på skyldneren eller debitoren, og effekten kan være alt fra en vellykket snuoperasjon til det motsatte i form av konkurs og avvikling. Å stå i fare for konkurs kan være ubehagelig og overveldende. Det vil være viktig å få god hjelp så tidlig som mulig slik at man kan finne gode løsninger for å unngå nettopp å gå konkurs. Advokater hos Adius bistår både næringsdrivende og private i saker hvor konkurs, frivillig gjeldsordning og tvangsakkord er aktuelt.

Bistand ved frivillig gjeldsordning og tvangsakkord

Det er vår erfaring at kreditorene ofte vil få et bedre resultat når skyldneren ikke blir slått konkurs, men at betalingsproblemene løses ved frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord. Dette er en god løsning der skylderen eller debitoren selv håndterer sine driftskostnader, men de får hjelp til å betjene sin finanskostnad.

En frivillig gjeldsordning betyr at alle involverte parter blir enige om et forslag til gjeldsordning. Dette kan være betalingsutsettelse av deler av eller hele gjelden, slik at gjelden kan betales enten med en gang eller i løpet av en gjeldsordningsperiode. Ved frivillig gjeldsordning kan Adius Advokater bistå med å opprette gjeldsbrev, lønnstrekk eller utleggspant hos debitor. En tvangsakkord oppstår når en frivillig gjeldsakkord ikke oppnås. Dette kan bety at kreditorene ikke er enige om gjeldsordningen. Under tvangsakkord kan Adius Advokater bistå med å blant annet utarbeide en prosentvis reduksjon av gjeld, likvidasjon eller betalingsutsettelse.

Øvrig bistand ved gjeldsforhandlinger

Selv om man er begjært konkurs eller gjeldsordning er avtalt kan det oppstå endringer underveis. Dette fører gjerne til rettsmøter og nye begjæringer. Adius Advokater kan bistå med øvrige gjeldsforhandlinger slik at du oppnår oppnå det mest fordelaktige resultatet for deg enten som kreditor eller debitor. Det påbeløper ingen kostnader ved å ta kontakt med oss for generelle råd og avklaring for videre hjelp og bistand. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat

Ofte stilte spørsmål

Når personer, selskaper eller foretak åpner konkurs, mister skylderen eller debitoren retten til å råde over sine eiendeler. Under konkursen vil en bostyrer gjennomføre en fullstendig gjennomgang av skylderens økonomi, hva skylderen eier og hvor stor gjelden er. Eiendelene vil deretter selges for å tilbakebetale kreditorene. For å få åpnet konkurs må enten en insolvent skylder eller debitorm eller kreditoren, sende en begjæring om åpning av konkurs til den lokale domstolen der skylderen bor eller driver næringsvirksomhet. Selve konkursbehandlingen foregår i tingretten og vil reguleres av konkursloven.
Når personer, selskaper eller foretak åpner konkurs, mister skylderen eller debitoren retten til å råde over sine eiendeler. Under konkursen vil en bostyrer gjennomføre en fullstendig gjennomgang av skylderens økonomi, hva skylderen eier og hvor stor gjelden er. Eiendelene vil deretter selges for å tilbakebetale kreditorene. For å få åpnet konkurs må enten en insolvent skylder eller debitorm eller kreditoren, sende en begjæring om åpning av konkurs til den lokale domstolen der skylderen bor eller driver næringsvirksomhet. Selve konkursbehandlingen foregår i tingretten og vil reguleres av konkursloven.
Det er viktig å ha en god strategi for å forebygge konkurs, spesielt for små og nyopprettede bedrifter, samt for enkeltpersonsforetak. Du kan rådføre deg med oss i Adius Advokater om likviditetskontroll, budsjetter, innkrevingsrutiner og kommunikasjon innad i bedriften, slik at du kan reagere tidlig dersom problemer eller usikkerhet oppstår. Les mer om våre tjenester her på vår nettside. Adius Advokater er kjent for å være ærlige og kunnskapsrike, og ønsker å bistå deg best mulig.
Adius Advokater ANS
3.8
Based on 12 reviews
powered by Google
Amir hosseyniAmir hosseyni
18:36 20 Jan 24
Jeg har hatt mine runder med rettsaker og advokater og har brukt flere av di mest profilerte å "beste" advokatene som finnes i byen.En ting som er felles for dem er at det ikke finnes en eneste en som kan få deg helt fri fra alt og alle saker du har pådratt deg dersom du faktisk er skyldig!.Min opplevelse av Stian Kristensen som advokat er meget god.Jeg opplevde han som profesjonell gjennom hele prosessen fra a til å.Under prosedyren I retten var han helt rå og vi fikk på en eller annen måte til en løsning som var langt mer en god.Jeg anbefaler han på det sterkeste.Samtidig så vill jeg også anbefale å holde seg vekke fra rettsaker og advokater om du har mulighet til det. ")
ArildArild
13:29 29 Nov 23
Beste Advokater i Stavanger.
Pål VegusdalPål Vegusdal
18:23 26 Apr 22
Fantastisk hjelp og få av denne gjengen.. Kan anbefales på det sterkeste 👍👍
js_loader