Forvaltningsrett

Adius Advokater tilbyr juridisk veiledning i forvaltningsrett, inkludert saksbehandling og klientrettigheter, for effektiv virksomhetsforvaltning.
Forvaltningsrett er rettsregler for offentlig forvaltning og myndighet. Offentlig forvaltningsrett er en del av den offentlige sektoren, og omfatter virksomheter som utfører og ivaretar forvaltningsmessige oppgaver. Eksempler på offentlig forvaltningsrett er sosialrett, trygderett og barnevernsrett. Forvaltningsrett er en underavdeling av offentlig rett, i likhet med skatte- og avgiftsrett, statsrett, strafferett og prosessrett.

Hvem må følge reglene for offentlig forvaltningsrett?

Reglene for virksomheten til den offentlige forvaltningen baseres på forvaltningsloven (1967) og offentlighetsloven (1970). Den offentlige forvaltningen omfatter blant annet kommunestyre, departement og direktorat. Det finnes eksempler der private rettssubjekter har fått forvaltningsmyndighet – disse må også følge forvaltningsretten. Bestemmelsene inntatt i forvaltningsloven er regler for saksbehandlingen de aller fleste forvaltningsorganer er forpliktet til å følge. En god forvaltningsskikk vil fremme borgerne sine rettigheter på den måte at forvaltningen er saklig, åpen, hensynsfull og serviceinnstilt. Tar du kontakt med oss i Adius Advokater vil vi kunne hjelpe deg med å navigere disse reglene – både de skrevne og uskrevne.

Den alminnelige og den spesielle forvaltningsretten

Forvaltningsretten deles opp i to deler. Den alminnelige forvaltningsretten er reglene som gjelder all forvaltning. Reglene for forvaltningens virksomhet er fastsatt gjennom formelle lover som forvaltningsloven og offentlighetsloven, men også av ulovfestede lover. Disse lovene supplerer hverandre, men det stilles ofte strengere krav til de ulovfestede lovene enn de formelle lovene. Ulike grener av forvaltningen kan ha spesielle regler. Disse går under betegnelsen den spesielle forvaltningsretten. Forvaltningsorganer som går under den spesielle forvaltningsretten, er blant annet plan- og bygningsrett, helserett og sosialrett.

Advokatbistand

Vi i Adius Advokater kan veilede deg igjennom vanlig praksis, regler for saksbehandling, samt dine rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. På den måten kan du forvalte din virksomhet på best mulig måte. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.
Adius Advokater ANS
3.8
Based on 12 reviews
powered by Google
Amir hosseyniAmir hosseyni
18:36 20 Jan 24
Jeg har hatt mine runder med rettsaker og advokater og har brukt flere av di mest profilerte å "beste" advokatene som finnes i byen.En ting som er felles for dem er at det ikke finnes en eneste en som kan få deg helt fri fra alt og alle saker du har pådratt deg dersom du faktisk er skyldig!.Min opplevelse av Stian Kristensen som advokat er meget god.Jeg opplevde han som profesjonell gjennom hele prosessen fra a til å.Under prosedyren I retten var han helt rå og vi fikk på en eller annen måte til en løsning som var langt mer en god.Jeg anbefaler han på det sterkeste.Samtidig så vill jeg også anbefale å holde seg vekke fra rettsaker og advokater om du har mulighet til det. ")
ArildArild
13:29 29 Nov 23
Beste Advokater i Stavanger.
Pål VegusdalPål Vegusdal
18:23 26 Apr 22
Fantastisk hjelp og få av denne gjengen.. Kan anbefales på det sterkeste 👍👍
js_loader