ADVOKATENE

Strafferett

Hva gjør vi? Strafferett

Adius Advokater har flere advokater som er spesialiserte i strafferett, og som har strafferett som hoved fagfelt. Våre advokater kan bistå deg på alle stadier av en straffesak, og i alle type saker. Med en av våre advokater som din forsvarer, vil du ha en erfaren rådgiver som står sammen med deg i det som ofte oppleves som krevende møter med politi og rettsvesen.

 

Våre advokater har bistått i flere omfattende og profilerte straffesaker.

Dersom du vet at du er anmeldt for et straffbart forhold, anbefaler vi at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Vår erfaring er at første fase i etterforskningen ofte blir avgjørende senere i straffesaken. I den tidlige fasen av etterforskningen, må du ta stilling til om du skal forklare deg for politiet, om du skal forklare deg for politiet uten først å ha fått innsyn i dokumentene, om det er etterforskningsskritt du ønsker at politiet skal foreta i saken m.m. Våre advokater har betydelig erfaring i å gi råd i slike situasjoner.

Her i Norge har vi fritt forsvarervalg. Det innebærer at du kan velge den advokat de selv ønsker til å bistå deg i en straffesak. I de fleste tilfeller vil domstolene betale for advokatbistand i forbindelse med rettslig behandling av et straffekrav. Dersom man blir pågrepet vil det offentlige normalt dekke advokatutgiftene, og ikke sjelden dekker det offentlige også advokatkostnadene som påløper under etterforskningen av en sak. Dersom du er i tvil om det offentlige vil dekke dine advokatutgifter, ta kontakt med oss, så skal vi gi deg klare svar!