Maria Svingen Bjørgo

Advokatfullmektig Maria Svingen Bjørgo begynte i Adius advokater i februar 2018.

Hun har master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen. Masteroppgaven hennes omhandlet adgangen til å idømme forvaringsstraff overfor mindreårige.

Maria har erfaring som saksbehandler i Jussformidlingen.

Maria arbeider innenfor alle kontorets saksområder.

Telefon til Maria er: 478 54 206

E-post er msb@adius.no