Lena Nessen Øvstebø

Advokat Lena Nessen Øvstebø har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2012) med spesialfag innenfor internasjonal kontraktsrett, og økonomisk kriminalitet fra Bond University i Australia. Videre har hun grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen (2007).

Nessen Øvstebø har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt, hvor hun opparbeidet seg god erfaring innenfor flere saksfelt, med hovedvekt på selskapsrett og arbeidsrett.

Nessen Øvstebø ble ansatt i Adius advokater i januar 2015 og arbeider innenfor et allsidig saksfelt som berører private personer og mindre bedrifter.