Kyrre Stein Hesselmann

Advokat Kyrre S. Hesselmann har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2006. Han skrev en masteroppgave innen arbeidsrett.

Han ble ansatt som advokatfullmektig ved kontoret 1. januar 2007 og fikk advokatbevillingen sin i 2009.

Kyrre har bred prosedyre erfaring i tingrett, lagmannsrett, kontroll kommisjoner og fylkesnemnder.

Han arbeider innenfor et allsidig saksfelt som berører private personer og mindre bedrifter. Hovedtyngden er arbeidsrett, utlendingsrett, familierett, barnevern, arv/skifte og strafferett.

Kyrre er medlem av Advokatforeningen.