Kristin Jensen Undheim

Advokat Kristin Jensen Undheim har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen med spesialfag innen politi- og påtalerett.

Kristin begynte som advokatfullmektig i Advokatfirma Sjødin Meling & Co DA høsten 2004, der jobbet hun til tiltredelse i Adius advokater 1. Februar 2008.

Hun har videre jobbet som dommerfullmektig i Jæren tingrett i Sandnes, og er nå fast bistandsadvokat for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kristin har solid erfaring med prosedyre for domstolene, med særlig vekt på privatrett. Hun har bred erfaring innen barnevern, der hun påtar seg oppdrag for private parter i tillegg til å bistå barnevernstjenesten som prosessfullmektig.

Hovedarbeidsområder:

Barnevernsrett
Barnefordelingssaker
Arbeidsrett
Samliv – avtaler og skifte
Fast eiendom
Herunder:
– tvister ved kjøp og salg
– nabotvister
– husleie
Personskadeerstatning
Arv og dødsboskifte
Familierett og ektefelleskifte