ADVOKATENE

Vi hjelper deg og dine med skifte av dødsbo

Hva gjør vi? Vi hjelper deg og dine med skifte av dødsbo

Et dødsbo er en måte å omtale arven (det som er igjen, av verdier og formue) når noen dør. I den anledning snakkes det som regel om arv og skrifte av dødsbo. I dødsboet er også avdøde sin gjeld, rettigheter og forpliktelser. Er det bare én arving, for eksempel gjenlevende ektefelle, samboer eller barn, går dødsboet inn i arvingens formue, og dødsboet opphører raskt å eksistere som dødsbo. Er det to eller flere arvinger, må gjeld og forpliktelser gjøres opp, og eiendeler selges, fordeles mellom arvingene eller kastes. Fordelingen av boets verdier mellom arvingene må gjøres slik det er bestemt i arveloven og / eller testament.

Når flere arvinger må bli enige
Hvis arvingene vurderer å velge offentlig skifte fordi de er uenige om hvordan boet skal fordeles, er det et langt billigere og smidigere alternativ å få en privat advokat til å megle fram en løsning. I Adius Advokater har vi bred erfaring med å forlike uenige arvinger. Noen ganger kan også gjenlevende ektefelle eller samboer ønske uskiftet bo. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale eller send oss en e-post.

Det koster ikke noe å spørre
Hos oss konsentrerer oss om å betjene privatpersoner og små/mellomstore bedrifter og vil at terskelen for å ta kontakt med oss skal være lav. Det påløper med andre ord ingen kostnader ved å ta kontakt med vårt kontor for generelle råd og avklaring om videre hjelp og bistand. For alle oppdrag vil det utstedes en oppdragsbekreftelse hvor betingelsene for vår videre bistand er nærmere beskrevet.

OFTE STILTE SPØSMÅL

Dødsboskifte foretas enten privat eller offentlig. Privat skifte innebærer at arvingene tar hånd om skiftet selv. Det skjer gjerne ved at en av arvingene får fullmakt av de andre til å ta seg av arbeidet med skiftet. Arvingene kan også engasjerer en advokat til å utføre arveoppgjøret, gjerne dersom ingen har kapasitet til å påta seg alt arbeidet, eller fordi de ønsker nøytral profesjonell hjelp. Adius Advokater har erfaring og bistår gjerne med erklæring om privat skifte av dødsbo.

Offentlig skifte er et alternativ til privat skifte, når noen andre må utføre skifte. Offentlig skifte er aktuelt dersom ingen vil ta over avdødes gjeld, eller hvis ikke arvingene klarer å bli enige om fordelingen av arven. Dessuten må det skiftes offentlig dersom en kreditor eller én av arvingene krever det, eller dersom avdøde har bestemt i sitt testament at boet skal skiftes offentlig. Offentlig skifte tar lenger tid og koster gjerne mer enn et privat skifte.

Når noen går bort, er det flere hensyn å ta. Mange er for eksempel usikre på hva som skjer med bankforholdet og regninger. Arvingene må blant annet ta kontakt med avdøde sin bank for å informere om dødsfall. Bankkontoen stenges for uttak, men er åpne for innbetalinger. For å få tilgang til kontoene må det foreligge fullmakt, samt at banken må ha mottatt skifteattesten. Avdødes kontoer sperres for uttak frem til dette. Når det kommer til eventuelle lån, vil disse belastes konto den første måneden etter dødsfallet.

Vi har forståelse for at mange er engstelige for kostnadene i forbindelse med advokatbruk. Derfor har vi satt oss inn i de ulike ordningene som finnes. Du kan lese mer om blant annet forsikringsdekning, fri rettshjelp og våre prisvilkår her. For ordens skyld vil vi understreke at alle som jobber på vårt kontor er underlagt taushetsplikt. Vi setter vår ære i å utføre arbeidet på en slik måte at våre klienter for best mulig resultat for pengene. Vi er kjent for ryddige, skriftlige avtaler og alle fakturaer er spesifisert med hensyn til timer og hvem som har gjort hva.