ADVOKATENE

Bedriftsrådgivning før konflikter oppstår

Hva gjør vi? Bedriftsrådgivning før konflikter oppstår

Små og mellomstore bedrifter er ofte sårbare i møte med arbeidskonflikter. Det er Adius Advokaters erfaring at juridisk bistand ofte oppsøkes på et for sent stadium i konflikter. Man ønsker ofte så gjerne å ordne opp selv, og føler kanskje at det å kontakte advokat vil være å forverre konflikten ytterligere. Samtidig frykter man kanskje de kostnadsmessige konsekvensene av å søke bistand. Konflikter starter gjerne som forholdsvis små problemer, for så å utvikle seg til å bli både tidkrevende og kostbare. Dette mener vi ofte kan unngås gjennom bedriftsrådgivning.

Kontakt en advokat tidlig i prosessen

God konflikthåndtering handler om ryddighet, så vel som effektive prosedyrer. Kostnadsmessig vil det ofte være nyttig å søke juridisk bistand i en tidlig fase. Ved å gjøre et godt grunnarbeid – for eksempel nøye gjennomgang av dokumenter i forkant av kontraktsinngåelse eller utarbeidelse av oppsigelser – unngår man ofte betente konflikter på et senere tidspunkt. Bedriftsrådgivning kan således være en kostnadsbesparende investering, slik at bedriften er trygget for feil og mangler senere i løpet av en konflikt.

Lokal kunnskap i nasjonalt perspektiv

Adius Advokater yter løpende bistand til en rekke små og mellomstore bedrifter i distriktet. De aller færreste selskaper har egne jurister til å håndtere problemstillinger av juridisk karakter som dukker opp i den daglige drift. For de aller flestes del oppleves nok heller ikke dette som et problem – men når konflikter først oppstår kan det bli både kostbart og tidkrevende. Våre advokater kan tilby bistand innen de aller fleste aktuelle rettsområder. For omtale av de enkelte rettsområder vises det til vår nettside. Bistanden kan gis i enkeltsaker, eller som løpende bistand med forhåndsavtalt pris. Vi tilpasser oss ditt behov.

Hva kan vi hjelpe med
Våre dyktige advokater kan bistå med en rekke forskjellige problemstillinger, slik som mislighold, kontraktsrett, kjøpsrett eller opphør. Vi gir råd angående erstatningsrett, og kan bistå ved spørsmål om forvaltningsrett. Er du usikker på regler vedrørende arbeidsrett eller personvern, slik som detaljer ved arbeidsavtaler eller oppsigelser kan du snakke med oss. Våre tjenester kan ta form for eksempel som rådgiving ovenfor bedrifter og næringsdrivende, eller som advokatbistand ved tvisteløsning og prosedyre. Skulle du trenge rettslig sikkerhet ved utarbeidelse av dokumenter kan vi bistå, også med kvalitetssikring. Vi kan ved forespørsel også tilby kurs innen konkrete rettsområder eller problemstillinger. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende forespørsel, og en avklarende prat.