Einar Sophus Ramsland

Advokat Einar S. Ramsland har Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen. Han har videre en ingeniørutdanning i kybernetikk fra Høgskolen i Stavanger.

Ramsland startet sitt arbeide som jurist som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Sigmond & Johannessen i Oslo. Han arbeidet der frem til januar 2003 og hvor han ble ansatt ved Advokatfirmaet Legal ANS i Stavanger. Den 01.01.2005 trådte Ramsland inn som partner i Legal ANS og var der frem til sin uttreden den 31.10.2005.

Den 01.11.2005 startet Ramsland Adius advokater.

Advokat Ramsland arbeider innenfor et allsidig saksfelt og har erfaring innenfor de fleste rettsområder som berører privatpersoner og mindre foretak/selvstendig næringsdrivende. Han har god erfaring fra konflikthåndtering og prosess for domstolene.