Advokatfullmektig Edith Dallaire Refsland

Advokatfullmektig Edith Dallaire Refsland begynte i Adius advokater i august 2020.

Hun har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Masteroppgaven hennes omhandlet utilregnelighet hos barn og reguleringen av dette i norsk strafferett.

Edith har arbeidserfaring innenfor psykisk helse og arbeider innenfor alle kontorets saksområder.

Telefon: 936 51 825

E-post: edr@adius.no