Brage Nordgård

Advokat Brage Nordgård har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2010), hvor han skrev en masteroppgave innen petroleumsrett/forvaltningsrett. Han har videre en LL.M. (Master of Laws) fra The University of Pennsylvania, samt Business and Law Certificate fra The Wharton School (2011).

Nordgård har tidligere jobbet som advokatfullmektig hos Advokatene Tengs-Pedersen mfl. i Sandnes, før han jobbet I flere år som dommerfullmektig ved Salten tingrett i Bodø og Jæren tingrett. Han har med dette bred erfaring fra prosedyre og prosess.

Nordgård ble ansatt som advokat i Adius advokater i oktober 2016 og arbeider innenfor en rekke saksfelt.

Nordgård er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.