Anne Sveinsvoll

Anne Sveinsvoll har lang erfaring som regnskaps- og lønnsmedarbeider og har vært ansatt hos Adius advokater ANS siden høsten 2012.
Hun har ansvaret for bl.a kontorets regnskap og bistår med alle daglige kontorrutiner.