Solveig Kristin Raustein Kiil

Etter 6 år hos Advokatfirmaet Torstrup AS, begynte Solveig som advokatsekretær hos Adius Advokater høsten 2023.

 

Erfaring:

2017 – 2023       Advokatsekretær hos Advokatfirmaet Torstrup AS

1997 – 2017       Administrasjonssekretær hos Kluge Advokatfirma AS

1995 – 1997       Sekretær hos Nordan Elektrokonsult AS

Solveig Kristin Raustein Kiil

Advokatsekretær

Adius Advokater

E-post: srk@adius.no