Ørjan Eskeland

Advokat Ørjan Eskeland (1977) er fast forsvarer for Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Han jobber først og fremst med straffesaker, men har også lang erfaring med saker etter barneloven, lov om barnevernstjenester og saker etter lov om psykisk helsevern.

Ørjan har prosedert flere profilerte saker som har fått stor oppmerksomhet i media.

Utdannelse:
Cand. jur UiB 2004

Arbeidserfaring:
Advokatfullmektig Torstrup og Lerum fra 2004 til 2006
Egen praksis fra 2006 til 2007
Partner advokatfirmaet Torstrup, Lerum & Eskeland fra 2007 til 2016
Partner i Advokatfirma Torstrup AS fra 01.01.2016 til 01.07.2022

Advokat, Partner
Tlf: 97 17 19 52
E-post: oe@adius.no