Hilde Habbestad Jørgensen

Hilde Habbestad Jørgensen er utdannet advokatsekretær, har juridisk grunnfag og mange års erfaring som advokatsekretær. Hilde har vært ansatt hos Adius advokater ANS siden september 2012.

Høsten 2017 tok hun eksamen Advokatassistent DNA i Regi av Juristenes Utdanningssenter og Advokatforeningen.

Hilde har ansvaret for de daglige kontorrutiner, å besvare telefonhenvendelser og å foreta beramminger på vegne av kontorets advokater.

Advokatassistent DNA

Adius Advokater

E-post: hhj@adius.no