Ove Johnsgaard

Ove Johnsgaard har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen med spesialfag innen norsk og internasjonal skatterett.

Ove Johnsgaard har tidligere arbeidet som skattejurist fra 2002 frem til 2007 da han begynte som advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma Stavanger. Fra 2010 arbeidet han som seniorskattejurist ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker i Stavanger.

Ove Johnsgaard ble ansatt som advokatfullmektig hos Adius advokater ANS med oppstart 15. august 2011.